Inschrijven jeugdlid

Helaas hebben wij op dit moment een ledenstop voor alle speltakken. 

Lijkt het jou ook leuk om lid te worden van Scouting IBN Battuta en heb je drie opkomsten meegedraaid? Vul dan je gegevens hieronder in. Met deze gegevens schrijven we je in als lid van Scouting IBN Battuta en word je lid van de Landelijke Vereniging Scouting Nederland. Verderop kunnen de contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) worden ingevuld.

  Geslacht

  Zwemdiploma's
  ABCGeen

  Beeldmateriaal
  Via onze website en de verschillende social mediakanalen houden wij graag iedereen op de hoogte van onze activiteiten. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

  Ondersteuning en hulp
  Gedurende het jaar zijn er veel activiteiten en klussen waarbij Scouting IBN Battuta de hulp van ouders en/of verzorgers hard nodig heeft. Indien u in de gelegenheid bent om af en toe mee te helpen of zelfs vrijwilliger te worden bij scouting IBN Battuta wilt u dit dan hieronder aangeven.

  Lidmaatschap
  De contributie bedraagt € 100,00 per jaar bij 1 kind, 2de kind € 80,00 per jaar en derde kind € 60,00 per jaar. Dit bedrag is exclusief de kosten van het jaarlijkse kamp, weekendkampen en eventuele extra uitstapjes. Hierover wordt u tijdig door de leiding en/of het bestuur geïnformeerd. Uw kind is lid van zowel Scouting IBN Battuta als van Scouting Nederland.
  U kunt het totale bedrag overmaken op Bankrekening: NL19 INGB0004281646 tnv Vereniging Ibn Battuta, onder vermelding van scouting-contributie 2020 /2021 en naam- achternaam kind(eren). Wij willen u vriendelijk verzoeken om het bedrag zo snel mogelijk over te maken.

  Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden beëindigd door een email te sturen naar info@ibn-battuta.nl. De opzegtermijn is drie maanden.

  Hierbij verklaar ik alle bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.