Lid worden

Lijkt het jou ook leuk om lid te worden van Scouting IBN Battuta kom dan eerst drie keer met ons meedraaien. Hierna kan je je inschrijven als lid.

Kosten Lidmaatschap
De contributie bedraagt € 100,00 per jaar bij 1 kind, 2de kind € 80,00 per jaar en derde kind € 60,00 per jaar. Dit bedrag is exclusief de kosten van het jaarlijkse kamp, weekendkampen en eventuele extra uitstapjes. Hierover wordt u tijdig door de leiding en/of het bestuur geïnformeerd. Uw kind is lid van zowel Scouting IBN Battuta als van Scouting Nederland.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden beëindigd door een email te sturen naar info@ibn-battuta.nl. De opzegtermijn is drie maanden.