Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de scouting groep en wordt ook wel het dagelijkse bestuur genoemd. Binnen het bestuur hebben we een voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en een materiaalbeheerder.

 

Het (dagelijkse) bestuur van scouting IBN Battuta bestaat uit:

Voorzitter – Adila el –Qantarali

Secretaris – Jamilla Bouzariouh

penningmeester – Mohammed el Moussaoui

Groepsbegeleider – Vacant

Materiaalbeheerder – Abdelkader Yakhlaf

Heeft u tips, adviezen, op- en aanmerkingen voor het Bestuur? Neem dan contact met ons op via info@ibn-battuta.nl. Of u kunt contact opnemen met één van de individuele bestuursleden.