Veiligheid

Spelen in een veilige omgeving is belangrijk bij Scouting IBN Battuta. Alle leden moeten binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Verklaring Omtrent het Gedrag 

Binnen scouting IBN battuta willen we alle leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. We doen er dan ook alles aan om dat te bereiken. Dit doen we onder andere door het verplicht stellen van het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor iedere vrijwilliger.

Gedragscode 

Scouting IBN Battuta vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. De gedragscode kunt u hier downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun werk gewezen op deze gedragscode.

Vertrouwenspersoon 

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Scouting IBN battuta heeft daarnaast een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Je kunt hem bereiken per telefoon: Hassan Aliyech 06-33048267

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Afdeling sociale veiligheid:

socialeveiligheid@scouting.nl

Telefoon 033-496 09 11 (bij calamiteiten dag en nacht bereikbaar)