Over Scouting groep

Scouting IBN Battuta is een islamitische, maatschappelijk betrokken organisatie die haar jeugdleden een scoutingprogramma aanbiedt met een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding. In dit scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.”

Spelvisie

De spelvisie van Scouting IBN Battuta is samen te vatten in het woord iSCOUTS en staat voor:

·       Islamic staat voor onze religie die verweven is in ons scoutingavontuur.

·       Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.

·       Code en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde.

·       Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.

·       Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.

·       Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar.

·       Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten.

 

Doelstelling

Scouting Ibn Battuta stelt zich als doel om het scoutingspel in Rotterdam IJsselmonde te bevorderen en een leerzame, plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens. Op deze manier kan er een bijdrage worden geleverd aan de vorming van hun persoonlijke ontwikkeling. De basis hiervoor wordt o.a. gelegd in een gezonde financiële situatie, goede huisvesting en bekwame kaderleden.